Aarhus Housing (DK)

TERROIR's successful partnership with CUBO Arkitekter was recognised in our competition win for a new residential project in the north harbour area of Aarhus which opened in March 2013.

The building is part of a subsidised housing scheme intended for young residents who will make use of the recreational opportunities at this harbour, one of the largest in Northern Europe.

The judges commented on the building as follows: “The building’s architectonic main grip is connected, complex and rich in experiences.  The architectonic expression is of a timeless monolith clad with concrete elements into which large cuts are made.  The formal expression is intellectually challenging and genuinely original and atypical and beyond historical reference.  The judging committee finds the dynamic dialogue between the building’s stringent monolithic form and the cheeky diagonal cuts which open the box to show its varied and colourful inner confirms this as a building for young people in the new part of the city.”

Other shortlisted teams included the major names in Danish architecture including Dorte Mandrup, CF Møller, Arkitema and ADEPT.

Images by Martin Schubert

Dansk
Terroir's succesfulde partnerskab med CUBO Arkitekter er blevet anerkendt da vi har vundet konkurrencen om et nyt ungdomsboligprojekt på havneområdet i Århus. Projektet bliver det andet der skal bygges på havnen, og er dermed et væsentlig udviklingsprojekt for byen.

Taarnet er en boligbebyggelse til unge beboere der forhaabentlig vil kunne goere brug af de rekreationelle muligheder der ligger I havneomraadet, der er et af de stoerste I Nord Europa.

 

Uddrag af dommerbetænkningen: "Bygningens arkitektoniske hovedgreb er sammensat, komplekst og oplevelsesrigt.

Projektets arkitektur peger tilbage på teamets aflevering til Ringgårdens første havnekonkurrence, men nu med et udtryk der har forladt det rationalistisk, historisistiske til fordel for en mere tidløs monolit beklædt med prægede betonelementer og med store “udskæringer”.

 

Det arkitektoniske udtryk er dog stadigvæk intellektuelt udfordrende, ubestemmeligt originalt og atypisk, både frem- og tilbage-skuende. Bedømmelsekomiteen finder at netop den dynamiske dialog mellem husets lidt strenge monolitiske form og de “frække” skæve udskæringer, som åbner kassen og viser dens varierede og farvestrålende indre, er med til at gøre det til et markant ungt hus i den nye bydel."

Andre udvalgt hold omfatter store velkendte navne i dansk arkitektur, herunder Dorte Mandrup, CF Møller, Arkitema og ADEPT.

 

To view the judges comments in full, click here