Bispebjerg Hospital (DK)

In mid 2010 TERROIR were engaged as Client Advisor for the redevelopment of the Bispebjerg Hospital in Copenhagen.  This (AUD)$1BN project is set to transform both the hospital and this area of Copenhagen over the next15 years.

Our initial role was to provide input into the specific architectural challenges and opportunities of the project, as a complement to the research being done by the hospital into the latest healthcare innovations. 

This work prepared the ground for the first stage in the redevelopment, an international competition for a Masterplan for the project.  From February 2011, this Masterplan Brief is being prepared.  TERROIR are now working on this phase with an expanded team that includes process managers Kuben and Urban Quality Consultants, Gehl Architects.

To know more about the project, click here to access their Facebook page.

Dansk

Terroir  blev ansat  medio 2010 som rådgiver for udviklingsprojektet Bispebjerg Hospital i København, - et projekt med et budget på omkring 5 Mia.DKK. der skal transformere både hospitalet og den omkringliggende bydel over de næste 15 år.

 

Vores indledende rolle var at analysere og tilføre viden omkring de særlige arkitektoniske udfordringer og muligheder der ligger i projektet, samt tilføre et internationalt perspektiv - som et supplement til den forskning, der udføres af hospitalet selv indenfor det nyeste sundhedsbyggeri og innovation.

 

Dette arbejde dannede grundlag for projektets første fase, en international masterplan konkurrence, som efter planen igangsættes i marts 2011.

 

Fra Februar 2011 bliver udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet  igangsat. Terroir arbejder i denne fase med et større team af rådgivere der inkluderer bla Byrumskonsulenter GEHL  architects samt procesledere KUBEN managment.

 

For at vide mere om projektet – klik her for at komme direkte til deres Facebook profil.