Intergen thumb2

Intergenerational City

TERROIR have been commissioned to lead a research task for the Danish Ministry of Housing and Urban Affairs, on the integration of different generations in the City and Suburb, assisted by prof. Deane Alan Simpson at KADK and ArkiLab.

The research is aimed to answer and investigate the effects of an identified growing segregation within the Danish Society, between population segments with social, cultural, economic and generational disconnection.. The research will focus on the changed and changing demographic in the City and Suburb, and how this effects interaction between people of different ages. Key dilemmas addressed by this research will include the ageing society, the increasingly younger age of inner city populations and the common failure of urban spaces to be appeal to multiple age groups.

The project will collect data, research national and international precedents and setup case studies, with the purpose to build on existing knowledge and generate ideas on how to increase interaction between generations – targeted at public institutions, municipal decision makers, relevant organizations and professionals involved in shaping cities and urban spaces.

 

 

 

Dansk

TERROIR er udvalgt til at lede et researchprojekt for Ministeriet for Byer, Boliger og Landstrikter, om integration af forskellige generationer i byen og forstaden.

Terroir bistås i af prof. Deane Alan Simpson at KADK og ArkiLab.

Researchprojektet skal besvare og undersøge effekter af den stigende segregering imellem befolkningsgrupper med forskellige social, kulturel og økonomisk baggrund i det danske samfund – herunder tendens til manglende fællesskab og sammenhæng imellem forskellige generationer. Projektet vil fokusere på den ændrede og skiftende demografi i byen og forstaden, og hvordan dette påvirker interaktion imellem forskellige aldersgrupper. Nøgledilemmaer som belyses omfatter bl.a. befolkningens aldring, den befolkningsmæssige foryngelse af bycentrene samt bygninger og byrum der ikke formår at skabe møder og fællesskaber på tværs af aldersgrupper.

Projektet vil indsamle data, researche nationale og international eksempler og opstille et antal casestudier, med det formål bygge oven på eksisterende viden og generere idéer som kan øge interaktionen imellem forskellige aldersgrupper og generationer – målrettet offentlige institutioner, kommunale beslutningstagere, interesseorganisationer samt urbane planlæggere og designere, som er med til at udforme byer og byrum.